عروسکهای نازم پرنیا و پانیا

خاطرات دخترام

رقص باله

چند ماه قبل دخترم رو کلاس باله ثبت نام کردم که متاسفانه خیلی مورد استقبال خانوم قرار نگرفت ومعتقد بود که این مربی به جای اینکه به اونها باله آموزش بده ورزش می ده واون از این کا رخوشش نیومد ومی گفت من خودم باله بلدم ونباید به او کلک می زدم واون رو کلاس ورزشی می نوشتم ...
20 فروردين 1393